GIẤY PHÉP KINH DOANH

VP1: 469 Trường Chinh, Phường 14. Quận Tân Bình. TP. HCM

VP2: 186 – 188 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành.Quận 1.TP. HCM

ĐT: 08. 54280 687 – 08. 38 42 82 98 

Hotline: 0918.09.09.88 Quân – 0915.90.33.96 A. Hoàn

Website: luatgiakhang.org  -  Email: luatgiakhang@gmail.com

 

GÓI CƠ BẢN: GPKD  +  CON DẤU TRÒN

- Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ thành lập doanh nghiệp

- Nộp hồ sơ và ký nhận giấy phép

- Đăng bố cáo thành lập trên cổng thông tin quốc gia

- Khắc dấu tròn doanh nghiệp (Dấu mực sẵn) và nộp thông báo phát hành mẫu dấu tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư

Thời gian

Lệ phí nộp nhà nước

Tổng chi phí

03 ngày nhận giấy phép

01 ngày sau nhận con dấu

 -Bao gồm: Lệ phí nộp tại Sở KH & ĐT 200.000 đ - Lệ

 phí khắc dấu tròn 450.000đ

- Lệ phí đăng tải thông tin doanh nghiệp 300.000đ –

 Phí ủy quyền 200.000 đ

-Tổng cộng: 1.150.000 đ

1.450.000 đ

GÓI A : GPKD + CON DẤU TRÒN + HỒ SƠ THUẾ + THỦ TỤC ĐẶT HÓA ĐƠN (GTGT)

- Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ thành lập doanh nghiệp

- Nộp hồ sơ và ký nhận giấy phép

- Đăng bố cáo thành lập trên cổng thông tin quốc gia

- Khắc dấu tròn doanh nghiệp (Dấu mực sẵn), phát hành mẫu dấu

- Đăng ký hồ sơ thuế ban đầu tại Cơ quan thuế ( Có kế toán tiếp xúc giải trình với cơ quan Thuế)

- Đăng ký thủ tục in hóa đơn GTGT – Phát hành hóa đơn

MIỄN PHÍ : Báo cáo thuế tháng đầu

Thời gian

Lệ phí nộp nhà nước

Tổng chi phí

03 ngày nhận giấy phép

01 ngày sau nhận con dấu

05 ngày sau hoàn tất hồ sơ thuế

-Bao gồm: Lệ phí nộp tại Sở KH & ĐT 200.000 đ - Lệ phí khắc dấu tròn 450.000đ

- Lệ phí đăng tải thông tin doanh nghiệp 300.000đ – Phí ủy quyền 200.000 đ

-Tổng cộng: 1.150.000 đ

1.950.000đ

GÓI B: GPKD + CON DẤU + HỒ SƠ THUẾ + HÓA ĐƠN +  SỔ THÀNH VIÊN (nếu có)

- Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ thành lập  doanh nghiệp

- Nộp hồ sơ Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Đăng bố cáo thành lập trên cổng thông tin quốc gia

- Khắc dấu tròn doanh nghiệp (Dấu mực sẵn),  phát hành mẫu dấu

- Đăng ký hồ sơ thuế ban đầu tại Cơ quan thuế ( Có kế toán tiếp xúc giải trình với cơ quan Thuế)

- Đăng ký thủ tục in hóa đơn GTGT – Phát hành hóa đơn

- Thiết lập sổ thành viên/ cổ đông, chứng nhận góp vốn (nếu có)

MIỄN PHÍ : Báo cáo thuế 2 tháng đầu + Dấu tên giám đốc

Thời gian

Lệ phí nộp nhà nước

Tổng chi phí

03 ngày nhận giấy phép

01 ngày sau nhận con dấu

05 ngày sau hoàn tất hồ sơ thuế

-Bao gồm: Lệ phí nộp tại Sở KH & ĐT 200.000 đ - Lệ phí khắc dấu tròn 450.000đ

- Lệ phí đăng tải thông tin doanh nghiệp 300.000đ – Phí ủy quyền 200.000 đ

-Tổng cộng: 1.150.000 đ

2.350.000 đ

GÓI VIP

- Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ thành lập doanh nghiệp

- Nộp hồ sơ Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Khắc dấu tròn doanh nghiệp (Dấu mực sẵn) và nộp thông báo phát hành mẫu dấu tại Sở KH và Đầu tư

- Đăng ký hồ sơ thuế ban đầu tại Chi cục thuế ( Có kế toán tiếp xúc giải trình với cơ quan Thuế)

- Đăng ký thủ tục in hóa đơn - Phát hành hóa đơn

- Đăng bố cáo thành lập trên cổng thông tin quốc gia

- Đăng ký mở Tài khoản Ngân Hàng

- Thiết lập sổ thành viên/ cổ đông, chứng nhận góp vốn…

- Làm bảng hiệu công ty

- Thiết kế logo

- Khắc dấu tên giám đốc (trị giá 100.000 đ)

- Khắc dấu Mã số thuế (trị giá 150.000 đ)

MIỄN PHÍ : Báo cáo thuế 3 tháng đầu

Thời gian

Lệ phí nộp nhà nước

Tổng chi phí

03 ngày nhận giấy phép

01 ngày sau nhận con dấu

02 ngày sau hoàn tất hồ sơ thuế

Bao gồm: Lệ phí nộp tại Sở KH & ĐT 200.000 đ - Lệ phí khắc dấu tròn 450.000đ

- Lệ phí đăng tải thông tin doanh nghiệp 300.000đ – Phí ủy quyền 200.000 đ

Tổng cộng: 1.150.000 đ

3.350.000 đ

  1. THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thời gian

Phí dịch vụ

Thay đổi đại diện PL, ngành nghề kinh doanh, tên Cty, tăng vốn, địa chỉ…

03 ngày

640.000 đ

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không khắc dấu)

05 ngày

800.000đ

Bán doanh nghiệp tư nhân

05 ngày

640.000đ

Thành lập CN, VPĐD, địa điểm (Công Ty mẹ có trụ sở tại TP.HCM)

03 ngày

640.000 đ

Thành lập CN, VPĐD, địa điểm (Cty mẹ có trụ sở ở tỉnh thành khác)

03 ngày

600.000 đ

Thay đổi nội dung Chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh

03 ngày

640.000 đ

Xin cấp phó bản giấy CN ĐKKD

03 ngày

640.000 đ

Tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt địa điểm kinh doanh

03 ngày

640.000 đ

Giải thể chi nhánh, VPĐD

20 ngày

1.640.000đ

Giải thể doanh nghiệp (không phát sinh hóa đơn)

Tùy Quận

1.800.000 đ

Giải thể doanh nghiệp ( có phát sinh hóa đơn)

Tùy Quận

Thỏa thuận

 

  1. DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Báo cáo thuế

Không phát sinh

  250.000 đ/tháng

Phát sinh

640.000 đ/tháng

Sổ sách kế toán - Quyết toán thuế

Thương mại, DV

250.000 – 1.000.000 đ/tháng

Sản xuất

250.000 – 1.640.000 đ/tháng

Xây dựng

250.000 – 2.000.000 đ/tháng

Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu cho Cty mới thành lập

300.000 đ

Cử kế toán hướng dẫn kê khai thuế, giải trình với thuế, làm thủ tục mua hóa đơn

200.000 đ

 

  1. CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Khắc dấu tròn doanh nghiệp

450.000 đ

Thông báo phát hành mẫu dấu tại tại Sở Kế Hoạch Đầu tư

100.000đ

Thiết lập sổ thành viên/ sổ cổ đông, chứng nhận góp vốn

100.000 đ

Đăng ký mở tài khoản Ngân Hàng

200.000 đ

Cập nhật số tài khoản Ngân Hàng tại Sở Kế Hoạch Đầu tư

100.000đ

Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa

1.640.000 đ

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả

2.000.000 đ

Đăng ký mã vạch  9- 10 số

2.000.000 đ

Đăng ký mã vạch 8 số

2.640.000 đ

Báo cáo tài chính để Doanh nghiệp vay vốn Ngân Hàng

1.000.000  - 2.000.000 đ

Đăng ký hồ sơ BHXH ban đầu

1.640.000 – 2.000.000 đ

Khắc bảng hiệu công ty (Kích thước 40x21cm)

150.000đ